ROČNÍK 2 ROČNÍK 2
MESTO PRIEVIDZA
Klubové príspevky 2017/18 Klubové príspevky 2017/18 ROČNÍK 4 ROČNÍK 4 ROČNÍK 6-5 ROČNÍK 6-5 ROČNÍK 8-7 ROČNÍK 8-7 UŽITOČNÉ ODKAZY UŽITOČNÉ ODKAZY ŠTRUKTÚRA KLUBU, LOGO ŠTRUKTÚRA KLUBU, LOGO ROČNÍK 0-1 ROČNÍK 0-1 ROČNÍK 3 ROČNÍK 3 TRÉNERI TRÉNERI HLAVNÁ STRÁNKA HLAVNÁ STRÁNKA
Príspevok na športovú činnosť klubu Mšhk mládež Prievidza na sezónu 2017/18 /je to ročný príspevok, ktorý je možné zaplatiť jednorazovo, polročne, prípadne mesačne/ Klubové príspevky sa uhrádzajú v nasledovných sumách:   Kategória 8.-7.: 35,-EUR/mesiac Kategória 6.-5.: 35,-EUR/mesiac Kategória 4.  : 30,-EUR/mesiac Kategória 3.  : 30,-EUR/mesiac Kategória 2.  : 30,-EUR/mesiac Kategória 0-1  : 15,-EUR/mesiac (prvý mesiac tréningového procesu sa neuhrádza) - súrodenecká zľava 50% pre druhého súrodenca (mladší súrodenec platí iba polovicu z danej sumy) IBAN MŠHK mládež Prievidza, n.o. : SK44 1100 0000 0029 2485 7396 VS : mesiacrok Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko, kategória Klubový príspevok je splatný v príslušnom mesiaci, vždy do 25. kalendárneho dňa.
Marek Viedenský  Andrej Sekera
www.mshk-mladezpd.com mshkmladezpd@gmail.com
KONTAKT KONTAKT OBSADENOSŤ ZŠ Prievidza OBSADENOSŤ ZŠ Prievidza SPONZORI A PODPORA, 2% SPONZORI A PODPORA, 2% Hokejová výstroj Hokejová výstroj
www.mshk-mladezpd.com mshkmladezpd@gmail.com
Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o.
HISTÓRIA HOKEJA PD HISTÓRIA HOKEJA PD